Boks Maçı yapan 2 kedi xD

26 Temmuz 2010 Pazartesi, 14:00

1140 izlenme
0

Yorumlar

Mazlum Can Ağkaya
sarı kedi aldı

Sehergül Koca
güzel birbirlerini dövüyolar

Yeşim Eyibilen Kılıçlı
YOK YA BÖYLE KEDİLER

Esrarengiz Kurşun Kalem
bu sayfanın bi yöneticisi yokmu? yorumlar yüz
kızartıcı türden.

Ömer Nartav
kutudaki kazandı :D

Alperen Ünal
kandiliniz mübarek olsun arkadslar

Mert Filiz
Arkadaşlar şikayet edin bu o.çleri

Hasan Uğur
‎(Öyle Saçma mesajlardan değil)<BR>Bir
Cuma günü
Kuran<BR>okurken<BR>S.A.<BR>uyku
ya dalar......
Gör<BR>.........rüyasin...da<BR>Peyg
amber
Efendimiz<BR>onun<BR>karşısındadır
ve
ona<BR>şunları<BR>söyler:<BR>
Bir<BR>hafta Içinde 7000 insanın
öleceğini,***a hiç birinin de gerçek bir
Müslüman<BR>olmayacağını, Son
zamanlarda pek çok
kimsenin<BR>Allah'ın (cc) istedigi
düzgün ve dürüst isler yapmadigini, bu
zamanlarin kötü<BR>zamanlar oldugunu, Bu
zamanda<BR>evli kadin ve
erkeklerin<BR>eslerine sadik
kalmadiklarini,<BR>genç
kizlarin<BR>erkekler gibi<BR>her
yere<BR>girip-çikip<BR>gezer<BR>
;olduklarini,<BR>edepli<BR>giyinmedikl
erini,<BR>Tüm gençlerin velilerine ve
diger
insanlara<BR>saygi<BR>göstermedikleri
ni,<BR>Zenginlerin<BR>fakirlerle<BR
>ilgilenmediklerini,<BR>artik<BR>sa
daka ve<BR>zekât<BR>vermez
olduklarini,<BR>İnsanlarin namaz
kilmadiklarini
ve<BR>oruç<BR>tutmadıklarını,<B
R>oysa<BR>Mahşer<BR>Gününün<
BR>yaklaştığını,<BR>Kısa
bir<BR>zaman<BR>sonra<BR>gökte
sadece bir
yildiz<BR>kalacagini<BR>ve<BR>du
a<BR>kapilarinin<BR>kapanacagini,<B
R>Kur'an'daki<BR>yazıların<
;BR>silinerek<BR>okunamaz<BR>olacag
ini,<BR>Güneş'in Dünya'ya çok
yaklaşarak<BR>tersten<BR>doğup<BR
>batacağını...<BR>Peygamber efendimiz
(sav)<BR>ayrıca şunları
da<BR>ekler:<BR>'Her<BR>kim
bunu okurken yaninda baskalari varsa onlarin
da<BR>duyacagi<BR>şekilde<BR>a
iktan okusun.<BR>Bunu yapan
kişiye<BR>Cennet de
bir<BR>yer<BR>ayrilir<BR>ve<B
R>her<BR>kim<BR>bu
mesaji<BR>inanmayacak olursa, ona da
Cehennemden bir<BR>yer<BR>ayrılır.
Bir dilek sahibi bu mesaji kopyalayip baska
insanlara dagittiginda<BR>dileği yerine
gelir.'<BR>Rüyayi anlatan S.A.
bunlarin dogru olduguna inandirmak
için<BR>şu yemini
etmiş:<BR>'Bunlar doğru
değilse,<BR>gerçek bir
Müslüman<BR>gibi
ölmeyeyim!'<BR>Peygamber Efendimiz
(sav)<BR>yukarıdaki durum
tespitinden<BR>sonra aşağıdaki
tavsiyelerde<BR>bulunur:<BR>Günde 5
defa namaz kılın,<BR>Oruç
tutun,<BR>Hirsizlik
yapmayın,<BR>Fakirlere yardım
edin.<BR>Her kim bu mesaji 25 kisiye
dagitacak olursa,<BR>3 gün
içerisinde<BR>mükâfatlandirilacaktir.<
BR>Biri bunu yapmış ve çalıştığı
firmadan<BR>zam<BR>almış.<BR>b
iri inanmamış,<BR>sevdiği
zarar<BR>görmüş,<BR>bir
baskasi<BR>yarın
yaparim<BR>demiş,<BR>fakat<BR>y
apamayacak<BR>duruma düşmüş. aLLAhın
adı geçio müslmansn 25 kişiye
d***ıT<BR>

Derya Akten Inaltérable
kedi sevmem***a kedilerin komik hallerine
bayılıyorum o başka:))

Mahsum Akyol
SİYAH ALIR :D

Adem Furkan Güngör
_____ @@@_________
@@@__________@______@______@______@______@________
_@__@_________@_____@___________@___________@__...
____@_____________________
@________@_____BEŞİKTAŞk_____@____________
@________________@______________
@_____________@__________________@________@_______
_______________@____@___________________________@_
___________

Mehmet Ali Taner
ladyyys and gentelmennn in the right corner the
cat in brown white strunks and in the left corner
the cat with black and white strunks now the fight
beginn and the winner is right corner in brown
white strunks the other cast gives up

Şevket Coşkun
HARİKA YA

Soner Kandemir
siyahlı korktu

Pesi'Mist Hidqy'et Yqnqşık
‎:Ddsjdahsjd

`.ılı.`Б`'EnEƧ MåLik' .ılı.`Б`'
Peygamber Efendimizonunkarşısındadır ve
onaşunlarısöyler:..................Birhafta
Içinde 7000 insanın öleceğini,***a hiç
birinin de gerçek bir Müslümanolmayacağını,
Son zamanlarda pek çok kimseninAllah'ın
(cc) istedigi düzgün ve dürüst isler
yapmadigini, bu zamanlarin kötüzamanlar
oldugunu, Bu zamandaevli kadin ve
erkeklerineslerine sadik kalmadiklarini,genç
kizlarinerkekler gibiher
yeregirip-çikipgezerolduklarini,edepligiyinmedikl
erini,Tüm gençlerin velilerine ve diger
insanlarasaygigöstermediklerini,Zenginlerinfakirl
erleilgilenmediklerini,artiksadaka vezekâtvermez
olduklarini,İnsanlarin namaz kilmadiklarini
veoruçtutmadıklarını,oysaMahşerGünününyakl
aştığını,Kısa birzamansonragökte sadece bir
yildizkalacaginiveduakapilarininkapanacagini,Kur&#
039;an'dakiyazılarınsilinerekokunamazolacag
ini,Güneş'in Dünya'ya çok
yaklaşarakterstendoğupbatacağını...Peygamber
efendimiz (sav)ayrıca şunları
daekler:'Herkim bunu okurken yaninda
baskalari varsa onlarin daduyacagişekildeaçiktan
okusun.Bunu yapan kişiyeCennet de
biryerayrilirveherkimbu mesajiinanmayacak olursa,
ona da Cehennemden biryerayrılır. Bir dilek
sahibi bu mesaji kopyalayip baska insanlara
dagittigindadileği yerine gelir.'Rüyayi
anlatan S.A. bunlarin dogru olduguna inandirmak
içinşu yemini etmiş:'Bunlar doğru
değilse,gerçek bir Müslümangibi
ölmeyeyim!'Peygamber Efendimiz
(sav)yukarıdaki durum tespitindensonra
aşağıdaki tavsiyelerdebulunur:Günde 5 defa
namaz kılın,Oruç tutun,Hirsizlik
yapmayın,Fakirlere yardım edin.Her kim bu mesaji
25 kisiye dagitacak olursa,3 gün
içerisindemükâfatlandirilacaktir.Biri bunu
yapmış ve çalıştığı
firmadanzamalmış.biri inanmamış,sevdiği
zarargörmüş,bir baskasiyarın
yaparimdemiş,fakatyapamayacakduRUMA
DUSMUS

Eylem ßaşak
ekleyınn

Hamit Dilek
insanlardan görmüştür ayrıca kandiliniz
mubarek olsun

Gfb BrKy Kralex
oda bşymi bizim kedi pes 2010 oynıo xd

Carlos Fatih
‎"""dersten geçip hocadan
kalanlar"" sayfasına bekleriz.ses
duyuralım biraz

Osman Güler
ettsayın ızleyenler raont 1 ri kutududa kedi
olan mavi koseyi temsil eden tipsiz kazanıyor :D
bir sonraki macta gorusmek uzere

Mustafa Navruz
çok centirmence boks maçı yapıyorlar...

Mehmet Can Ertan
kutuda olmayan cok çakal ilk hamleyi hep o
yaptı xD

'Rıdvan Barçin'
‎.d.d..d

'Rıdvan Barçin'
‎___@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@___Fena ;] TéK
Soz__

Hasan Efe Turan
rey misteryo 619 kişi beğenmiş

Gümüşhaneli Reis Reis
hahahahahhahahhahahahahhahahahahahahahahahahahaha
hahahahhahahahahahahahahahhahhahahahahaha

Yusuf Turan
zuhahahaha :D

Aylin Öz
EKLE BENİ TANIŞALIM KAYNAŞALIM ;

Ekrem Şahinci
***a ne macdı

Naciye Aydın
BUNU MUTLAKA OKUYUN:(Öyle Saçma mesajlardan
değil)Bir Cuma günü KuranokurkenS.A.uykuya
dalar......

.........

rüyasindaPeygamber
Efendimizonunkarşısındadır ve
onaşunlarısöyler:Birhafta Içinde 7000 insanın
öleceğini,***a hiç birinin de gerçek bir
Müslümanolmayacağını, Son zamanlarda pek çok
kimseninAllah'ın (cc) istedigi düzgün ve
dürüst isler yapmadigini, bu zamanlarin
kötüzamanlar oldugunu, Bu zamandaevli kadin ve
erkeklerineslerine sadik kalmadiklarini,genç
kizlarinerkekler gibiher
yeregirip-çikipgezerolduklarini,edepligiyinmedikl
erini,Tüm gençlerin velilerine ve diger
insanlarasaygigöstermediklerini,Zenginlerinfakirl
erleilgilenmediklerini,artiksadaka vezekâtvermez
olduklarini,İnsanlarin namaz kilmadiklarini
veoruçtutmadıklarını,oysaMahşerGünününyakl
aştığını,Kısa birzamansonragökte sadece bir
yildizkalacaginiveduakapilarininkapanacagini,Kur&#
039;an'dakiyazılarınsilinerekokunamazolacag
ini,Güneş'in Dünya'ya çok
yaklaşarakterstendoğupbatacağını...Peygamber
efendimiz (sav)ayrıca şunları
daekler:'Herkim bunu okurken yaninda
baskalari varsa onlarin daduyacagişekildeaçiktan
okusun.Bunu yapan kişiyeCennet de
biryerayrilirveherkimbu mesajiinanmayacak olursa,
ona da Cehennemden biryerayrılır. Bir dilek
sahibi bu mesaji kopyalayip baska insanlara
dagittigindadileği yerine gelir.'Rüyayi
anlatan S.A. bunlarin dogru olduguna inandirmak
içinşu yemini etmiş:'Bunlar doğru
değilse,gerçek bir Müslümangibi
ölmeyeyim!'Peygamber Efendimiz
(sav)yukarıdaki durum tespitindensonra
aşağıdaki tavsiyelerdebulunur:Günde 5 defa
namaz kılın,Oruç tutun,Hirsizlik
yapmayın,Fakirlere yardım edin.Her kim bu mesaji
25 kisiye dagitacak olursa,3 gün
içerisindemükâfatlandirilacaktir.Biri bunu
yapmış ve çalıştığı
firmadanzamalmış.biri inanmamış,sevdiği
zarargörmüş,bir baskasiyarın
yaparimdemiş,fakatyapamayacakduruma düşmüş.
aLLAhın adı geçio müslmansn 25 kişiye
d***

Enes Karagülle
kolinin içindekine oyndım

Yusuf Turan
zuhahahahahahahaxD

Ahmet Bozdağ
Sağ Kroşe Sol Kroşe ve Nakavt

Didem Iren
süper ha hayyy

Tuğçe Yıldız
ekle beniiiiiiiiiiiiiii

PysCo Mehmet
‎:=)

Haktan Erdoğan
bnmi

Yorum Ekle

Boks Maçı yapan iki kedi :))07:00
9 ay önce
1023 izlenme
Kedi boks maçı izLerse xD00:26
9 ay önce
649 izlenme
Boks yapan kedi...00:15
2 ay önce
53 izlenme
Boks maçı izleyen kedi )00:15
3 ay önce
102 izlenme
kedi boks maçı izlerken00:26
9 ay önce
589 izlenme
Kedi Boks Maçı İzlerse00:26
9 ay önce
497 izlenme
Boks  MAçı:=):=):=)00:44
5 ay önce
1020 izlenme
Kedi boks01:28
4 ay önce
284 izlenme
Stipriz Yapan Kedi xD00:48
9 ay önce
1599 izlenme
Maraz ALi Boks Maçı [2. Kısım]04:28
9 ay önce
17086 izlenme
Harun'un Boks Maçı06:10
9 ay önce
5101 izlenme
Cücelerin Boks Maçı01:33
4 ay önce
284 izlenme
Maraz Ali ''Boks Maçı''17:46
8 ay önce
17201 izlenme
Boks Antrenmanı Yapan Kedicik00:08
1 ay önce
15 izlenme
Maraz Ali Boks Maçı 303:39
8 ay önce
2593 izlenme
Ağır Siklet Boks Şampiyonu Kedi00:15
8 ay önce
1185 izlenme
Stipriz Yapan Kedi :)00:48
10 ay önce
1261 izlenme
Masaj Yapan Kedi )00:22
8 ay önce
904 izlenme
Diyet Yapan Kedi01:16
4 ay önce
118 izlenme
şaka yapan kedi00:11
3 ay önce
165 izlenme
Temizlik yapan kedi00:58
4 ay önce
210 izlenme
ye.... asyk...04:18
9 yil önce
803 izlenme
Boks Maçı yapan 2 kedi xD00:15
9 yil önce
1141 izlenme
.Benin Ol.  [HQ]02:01
9 yil önce
803 izlenme
La Vittoria Sara Nostra02:05
9 yil önce
1358 izlenme
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 309:17
9 yil önce
2717 izlenme
flo Rida.t-pain low low low :P :) :)04:24
9 yil önce
1054 izlenme
Erol budan - Dedim ya04:26
9 yil önce
939 izlenme